TERMA & SYARAT

TINJAUAN

Laman web ini dikendalikan oleh Regina's Desire Swimwear. Sepanjang laman web, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Regina's Desire Swimwear. Regina's Desire Swimwear menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, yang dikondisikan atas penerimaan semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan melawat laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("Syarat Perkhidmatan", "Terma"), termasuk terma dan syarat dan dasar tambahan dirujuk di sini dan / atau boleh didapati dengan hiperpautan. Syarat Perkhidmatan ini dikenakan kepada semua pengguna laman web, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca Terma Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat-syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan apa-apa perkhidmatan. Jika Terma Perkhidmatan dianggap tawaran, penerimaan nyata terhad kepada Syarat-syarat Perkhidmatan.


Mana-mana ciri-ciri baru atau alat yang ditambah ke kedai semasa hendaklah juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan. Anda boleh menyemak versi yang paling semasa Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan / atau perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses ke laman web ini setelah apa-apa perubahan boleh dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.


Kedai kami dihoskan pada Shopify Inc. Mereka memberikan kami platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda.


SYARAT PELANGGAN ONLINE
Dengan bersetuju kepada Terma Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri atau wilayah anda tinggal, atau yang anda berumur lebih daripada majoriti dalam negeri atau wilayah kediaman anda dan anda telah memberikan kita keizinan anda untuk membenarkan mana-mana tanggungan kecil anda untuk menggunakan laman web ini.

Laman web kami tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kanak-kanak dan kami tidak akan secara bijak mengumpul apa-apa maklumat peribadi dari anak-anak di bawah umur 13 tanpa keizinan orang tua yang disahkan. Kami akan mengalih keluar dari fail kami apa-apa maklumat yang dapat mengenal pasti orang lain yang kami dapati berada di bawah umur 13. Pertandingan dalam talian atau undian kami terhad kepada peserta yang sekurang-kurangnya berumur 18.


Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan menyalahi undang-undang atau tidak sah atau tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Regina's Desire Swimwear memberikan lesen terhad untuk mengakses dan membuat penggunaan peribadi laman web ini dan tidak memuat turun (selain cache halaman) atau mengubahnya, atau mana-mana bahagiannya, kecuali dengan persetujuan tertulis daripada Regina's Desire Swimwear. Lesen ini tidak termasuk sebarang jualan atau penggunaan komersil laman web ini atau kandungannya; apa-apa pengumpulan dan penggunaan apa-apa penyenaraian produk, perihalan, atau harga; apa-apa penggunaan derivatif laman web ini atau kandungannya; apa-apa memuat turun atau menyalin maklumat akaun untuk manfaat pedagang lain; atau sebarang penggunaan perlombongan data, robot, atau data pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa. Laman ini atau mana-mana bahagian laman web ini tidak boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dilawati, atau dieksploitasi untuk apa-apa tujuan komersil tanpa keizinan bertulis dari keinginan Regina. Anda tidak boleh menggunakan sebarang tag meta atau mana-mana "teks tersembunyi" yang lain menggunakan nama atau tanda niaga Regina's Desire tanpa persetujuan bertulis daripada kami. Sebarang penggunaan tidak sah menamatkan kebenaran atau lesen yang diberikan oleh Regina's Desire Swimwear. Anda tidak boleh menggunakan logo Regina's Desire Swimwear atau grafik atau tanda dagangan proprietari lain sebagai sebahagian daripada pautan tanpa kebenaran bertulis secara nyata.


Anda tidak perlu menghantar apa-apa cacing atau virus atau apa-apa kod yang bersifat pemusnah.


Satu pelanggaran atau pelanggaran mana-mana terma akan mengakibatkan penamatan serta-merta Perkhidmatan anda.


SYARAT-SYARAT AM
Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa.


Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa disengajakan dan melibatkan

(a) penghantaran ke atas pelbagai rangkaian; dan

(b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal untuk menghubungkan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.


Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana kenalan di laman web di mana perkhidmatan yang disediakan, tanpa kebenaran bertulis oleh kami .


Tajuk-tajuk yang digunakan di dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau selainnya menyentuh Terma ini.

DATA OPERATOR:


Syarikat: Kumpulan Media Eropah Kft.

alamat: Mátyás király krt. 62. I / 4. 6000 Hungary Kecskemét

alamat: Kisfaludy u. 5. 6000 Hungary Kecskemét

Nombor cukai: 23963623-2-03

Daftar bilangan syarikat: 03-09-124744

Mahkamah pendaftaran syarikat: Kementerian Pentadbiran Awam dan Keadilan

Akaun bank: 10918001-00000119-62350009 / Unicredit Bank ZRT.

Bahasa kontrak: English

E-mel: info@reginasdesire.com

telefon: US + 1 323 744 6525
EU + 36 70 342 5598

WARANTI


Pembekal berikut dan melaksanakan semua undang-undang warisan Republik Hungary.

Pelanggan mempunyai hak untuk meninggalkan kontrak dalam tempoh 14 hari merujuk kepada perintah kerajaan 17 / 1999 (II.5.).

Sekiranya pulangan atau perubahan mana-mana item Desire Regina itu sila email kami: info@reginasdesire.com

Produk ini boleh diubah SAHAJA dengan invois asal dan dalam keadaan yang baru / tidak digunakan / tidak rosak. Produk TIDAK boleh diubah apabila item itu dibuat secara unik dan direka bentuk khas untuk saiz dan keinginan anda.

Selepas produk yang anda kembali telah tiba kepada kami, kami dapat membuat perubahan secepat mungkin atau sekurang-kurangnya dalam hari perniagaan 30.

Kami tidak boleh menukar atau mengembalikan apa-apa perkara yang digunakan / dibasuh / rosak kerana sebab kebersihan.


Butiran yang telah dihantar kepada kami hendaklah didaftarkan oleh syarikat penghantaran tempatan anda di dalam kotak asal dengan invois yang dilampirkan.

The Desire Regina tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang disebabkan oleh syarikat penghantaran.

Pelanggan berhak mendapat hak untuk memperoleh hasil dari purhase tetapi masih perlu membayar jumlah kos penghantaran. Seperti dalam Akta Awam dan 49 / 2003 (VII.30) tindakan GKM, pelanggan perlu mengambil langkah-langkah berikut jika dia ingin menukar item tersebut.


KECEMERLANGAN, KESIMPULAN DAN KEHIDUPAN MAKLUMAT
Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak perlu digunapakai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya maklumat. Mana-mana pergantungan ke atas bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.


Kami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemaskini sebarang maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk memantau perubahan pada tapak kami.


PENGUBAHSUAIAN PERKHIDMATAN DAN HARGA
Harga untuk produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.


Kami mempunyai hak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungan daripadanya) tanpa notis pada bila-bila masa.


Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.


PRODUK ATAU PERKHIDMATAN
Produk atau perkhidmatan tertentu boleh didapati secara eksklusif melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya mengikut kami Syarat pengembalian.


Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan pemantauan komputer mana-mana warna akan menjadi tepat.


Kami mempunyai hak, tetapi tidak wajib, untuk menghadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, kawasan geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini secara kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan produk atau harga produk adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara tunggal kami. Kami berhak untuk memberhentikan mana-mana produk pada bila-bila masa. Mana-mana tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.


Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa apa-apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.


MAKLUMAT BULANAN DAN AKAUN
Kami berhak untuk menolak mana-mana perintah anda meletakkan dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau perintah yang menggunakan bil yang sama dan / atau alamat penghantaran. Sekiranya kita membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami akan cuba untuk memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan / atau alamat / telefon nombor bil yang disediakan pada masa perintah itu dibuat. Kami berhak untuk menghadkan atau melarang perintah bahawa, pada budi bicara mutlak kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual atau pengedar.


Anda bersetuju untuk memberikan pembelian semasa, lengkap dan tepat dan maklumat akaun untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemaskini dengan segera akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kita boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.


Untuk maklumat lanjut, sila lihat Polisi Pemulangan kami.


ALAT OPTIONAL
Kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada peralatan pihak ketiga di mana kita tidak memantau dan tidak mempunyai apa-apa kawalan atau input.


Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan, representasi atau keadaan apa-apa jenis dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan pilihan alat pihak ketiga.


Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri dan budi bicara dan anda perlu memastikan bahawa anda mengetahui dan bersetuju dengan syarat-syarat di mana alat-alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan (s).


Kami boleh juga, pada masa depan, menawarkan perkhidmatan baru dan / atau ciri-ciri laman web ini (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru). Seperti ciri-ciri baru dan / atau perkhidmatan hendaklah juga tertakluk kepada Terma Perkhidmatan.


PAUTAN PIHAK KETIGA
Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.


Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab bagi mana-mana bahan-bahan pihak ketiga atau laman web, atau apa-apa bahan lain, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga.


Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kecederaan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau apa-apa urus niaga lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar-dasar dan amalan-pihak ketiga dan pastikan anda memahami mereka sebelum anda terlibat dalam apa-apa transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.


KOMENTAR PENGGUNA, MAKLUMBALAN DAN PENYERAHAN LAIN
Jika, atas permintaan kami, anda menghantar hujah khusus tertentu (misalnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan dari kami, anda menghantar idea, cadangan, cadangan, pelan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedar, menterjemah dan menggunakan mana-mana medium apa-apa komen yang anda hantar kepada kami. Kami adalah dan tidak akan bertanggungjawab

(1) untuk mengekalkan sebarang komen dengan keyakinan;

(2) untuk membayar pampasan untuk sebarang komen; atau

(3) untuk memberi maklum balas kepada sebarang komen.


Kami boleh, tetapi tidak mempunyai obligasi untuk, memantau, mengedit atau mengeluarkan kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menghina, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau jika tidak keberatan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat-syarat Perkhidmatan .


Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi, personaliti atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan berunsur fitnah atau menyalahi undang-undang sebaliknya, kesat atau lucah, atau mengandungi apa-apa virus komputer atau malware lain yang dalam apa jua cara yang boleh menjejaskan operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain daripada diri sendiri, atau mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal apa-apa komen. Anda bertanggungjawab bagi apa-apa komen yang anda buat dan ketepatan mereka. Kami tidak akan bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab keatas apa-apa komen yang dihantar oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami. Sila lihat Dasar Privasi kami di sini.


KESALAHAN, KESALAHAN DAN KESALAHAN
Kami sentiasa berusaha memberikan maklumat lengkap, tepat dan terkini di laman web kami. Sayangnya, walaupun usaha-usaha itu mungkin berlaku pada manusia atau kesilapan teknologi. Laman ini mungkin mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan, atau ketinggalan, sebahagiannya mungkin berkaitan dengan harga dan ketersediaan, dan sesetengah maklumat mungkin tidak lengkap atau semasa. Kami berhak untuk membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, termasuk selepas pesanan telah dikemukakan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Jika harga yang betul adalah lebih tinggi daripada harga yang dinyatakan, kami akan, atas budi bicara kami, sama ada menghubungi anda untuk arahan sebelum penghantaran atau membatalkan pesanan anda dan memberitahu anda mengenai pembatalan tersebut. Jika produk yang ditawarkan oleh kami tidak seperti yang dijelaskan, ubat tunggal anda adalah untuk mengembalikannya dalam keadaan yang tidak digunakan.


MENGGUNAKAN PENGGUNAAN
Sebagai tambahan kepada larangan lain yang dinyatakan dalam Syarat Perkhidmatan, anda dilarang menggunakan tapak atau kandungannya:

(a) bagi apa-apa maksud yang menyalahi undang-undang;

(b) untuk meminta orang lain melakukan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang;

(c) untuk melanggar mana-mana peraturan, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan, persekutuan, wilayah atau negeri antarabangsa;

(d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kami atau hak harta intelek orang lain;

(e) untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, membahayakan, memfitnah, memfitnah, membenci, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara atau kecacatan;

(f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan;

(g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod berniat jahat yang akan atau boleh digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain atau Internet;

(h) mengumpul atau mengesan maklumat peribadi orang lain;

(i) untuk spam, phish, farm, alasan, labah-labah, merangkak, atau mengikis;

(j) bagi apa-apa maksud lucah atau tidak bermoral; atau

(k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet.

Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana laman web berkaitan dengan melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.


PENAFIAN WARANTI; PEMBATASAN LIABILITI
Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan anda terhadap perkhidmatan kami tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.


Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi dari penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.


Anda bersetuju bahawa dari masa ke semasa, kami boleh mengeluarkan perkhidmatan bagi tempoh yang tidak ditentukan masa atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.


Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini dan semua produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada anda melalui perkhidmatan ini adalah (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan 'sepertimana' dan 'boleh didapati' untuk kegunaan anda, tanpa apa-apa representasi, jaminan atau syarat apa-apa pun, sama ada nyata atau tersirat, termasuk terhadap semua waranti atau syarat kebolehdagangan, kualiti yang boleh diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.


Tidak kira apa-apa kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau apa-apa arahan langsung, tidak langsung, bersalah, bersalah, istimewa, pengarah, pegawai, pekerja, gabungan, agen, kontraktor, intern, pembekal, , atau apa-apa kerosakan akibat apa-apa jenis, termasuk, tanpa had kerugian yang hilang, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian atau apa-apa ganti rugi yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian) daripada penggunaan mana-mana perkhidmatan atau mana-mana produk yang diperolehi menggunakan perkhidmatan ini, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk penggunaan produk atau perkhidmatan anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat daripada penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan itu, walaupun jika disarankan kemungkinannya. Kerana sesetengah negara atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa sedemikian, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penamatan
Sekiranya mana-mana peruntukan Terma Perkhidmatan ini berazam untuk menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut masih boleh dikuatkuasakan sehingga ke tahap yang dibenarkan oleh undang-undang, dan bahagian yang tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah disifatkan diasingkan daripada Terma perkhidmatan, keputusan itu tidak akan menjejaskan kesahihan dan penguatkuasaan mana-mana peruntukan lain lain.


PENAMATAN
Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang dilakukan sebelum tarikh penamatan akan terus wujud selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.


Syarat-syarat Perkhidmatan yang berkesan melainkan jika dan sehingga ditamatkan sama ada oleh anda atau kami. Anda boleh menamatkan Terma Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.


Jika dalam budi bicara mutlak kami, anda gagal, atau kita mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan Terma Perkhidmatan ini, kita juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal bertanggungjawab ke atas semua jumlah terhutang sehingga dan termasuk tarikh penamatan dan / atau boleh dengan sewajarnya menafikan anda akses kepada Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).


PERJANJIAN SELURUH
Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma Perkhidmatan tidak merupakan penepian hak atau peruntukan tersebut.


Syarat-syarat Perkhidmatan dan mana-mana dasar atau kaedah-kaedah operasi diberikan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengawal penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan apa-apa perjanjian terdahulu atau semasa, komunikasi dan cadangan , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).


Mana-mana kekaburan dalam tafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubalan.


PERUNDANGAN BERKAITAN

Dengan melawat reginasdesire.com, anda bersetuju bahawa undang-undang negara Republik Hungary akan mengawal Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan ini dan apa-apa pertikaian apa-apa jenis yang mungkin timbul antara anda dan www.reginasdesire.com.

PERUBAHAN KEPADA SYARAT PERKHIDMATAN
Anda boleh menyemak versi yang paling semasa Syarat Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.


Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan kepada laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran apa-apa perubahan kepada Terma Perkhidmatan dianggap sebagai penerimaan perubahan tersebut.


MAKLUMAT HUBUNGI
Soalan tentang Syarat Perkhidmatan harus dihantar kepada kami di info@reginasdesire.com.